She’s Got the Look


‘Het is onmogelijk’, zegt trots. ‘Het is riskant’, zegt ervaring. ‘Het is zinloos’, zegt het verstand. ‘Geef het een kans’, fluistert het hart.

Ieder mens heeft behoefte aan zowel een innerlijke als een uiterlijke schoonheid

Elisabeth Sigmund